צרו עמנו קשר: 03-6567070

  פגישת יעוץ
  הערכת שווי התביעה וסיכוייה
  הגשת תביעה
  לתביעה נצרף חוות דעת רפואית
  קבלת פיצויים
  במקביל להליך המשפטי ננהל משא ומתן

  מתי תאונה תחשב תאונת דרכים

  תאונת דרכים

  מהי “תאונת דרכים”

  מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

  מהו “נזק גוף”

  מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים.

  הגדרת “שימוש ברכב מנועי”

  נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד.

  הגדרת  “נפגע”

  אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, למעט אם נגרם מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

  תאונת דרכים היא אינה רק ההתנגשות וההרס של כלי הרכב, אלא ההגדרה של תאונת דרכים כוללת גם פגיעות בתחבורה ציבורית, פגיעה בכניסה או ביציאה מהרכב, התלקחות של רכב ועוד מקרים רבים. הבעיה החמורה יותר היא שלתאונות דרכים יש השלכות בין אם מדובר בהשלכות אורתופדיות, נירולוגיות או נפשיות.
  אם עברתם תאונת דרכים ייתכן שאתם זכאים לפיצויים תאונת דרכים על פי חוק, מיד תוכלו לעבור לטופס ההתקשרות ולקבל הערכה ראשונית על סיכויי התביעה ועל גבוה הפיצויים ללא כל עלות אצל עורך דין תאונת דרכים.