צרו עמנו קשר: 03-6567070

  פגישת יעוץ
  הערכת שווי התביעה וסיכוייה
  הגשת תביעה
  לתביעה נצרף חוות דעת רפואית
  קבלת פיצויים
  במקביל להליך המשפטי ננהל משא ומתן

  תביעת נזקי גוף חישוב הפיצוי

  תביעת נזקי גוף

  משרדו של עו”ד אריאל סיאג, מייצג נפגעי גוף בתאונות דרכים ותאונות עבודה, מול חברות הביטוח, וייצוג לקוחותיו בבתי המשפט בכל הערכאות השיפוטיות.
  פיצויים תאונת דרכים מחושב בין היתר בהתאם לגילו של הנפגע, היקף פציעתו, הפגיעה בכושר השתכרותו, וההוצאות שנגרמו לו בעקבות אותה תאונה.
  גם פגיעה קלה מזכה את הנפגע לפיצוי כספי בגין כאב וסבל, החזר על הוצאות והפסדי שכר שנגרמו לו בעקבות מעורבותו בתאונת דרכים.
  במקביל להגשת תביעה לחברת הביטוח או לבית המשפט, משרדנו מגיש בקשה למינוי מומחה אשר יחווה את דעתו ויקבע מהו גובה הנכות והמגבלות מהם סובל הנפגע בעקבות תאונות הדרכים.

  הנפגע זכאי לפיצוי עבור נזקיו לעבר ולעתיד, בהתאם לראשי הנזק הבאים:

  פיצוי נזקי העבר- מחושבים מיום התאונה ועד לקבלת הפיצוי.
  הפסדי השתכרות לעבר: התקופה בה הנפגע לא עבד בעקבות התאונה או שב לעבודתו באופן חלקי, לצורך קבל פיצוי בראש נזק זה יש להוכיח הפסדי השתכרות בפועל בהשוואה לתקופה שקדמה לתאונה.
  הוצאות רפואיות: הוצאות ששולמו על ידי הנפגע עבור טיפולים רפואיים, תרופות, ציוד רפואי וכיו”ב.
  נסיעות: הוצאות עבור הנסיעות לטיפולים רפואיים.
  עזרת צד ג’: ככל שהנפגע נזקק לעזרה בהלבשה, רחצה ובניקיון הבית, עזרה זו יכולה להיעשות על ידי מטפל בשכר או על ידי בני משפחת הנפגע.

  נזקי העתיד- הינם חישוב הנזקים וההוצאות הצפיות לנפגע בעתיד.
  הפסדי שכר לעתיד:

  לצורך חישוב הפסדי שכר לעתיד ישנם מספר משתנים התלויים בגיל הנפגע והפגיעה בכושר השתכרותו.
  לדוגמא, אם קבע המומחה הרפואי כי בעקבות התאונה נותרה לנפגע נכות בגובה 10% יחושב הפיצוי על פי אמות המידה הבאות:

  אם שכרו של הנפגע הינו 10,000 ₪ לחודש, והמומחה הרפואי קבע כי נותרה לו נכות בגובה 10%, אזי האובדן בכושר השתכרותו לעתיד בכל חודש הינו בסך של 1,000 ₪ לחודש (10% נכות מתוך 10,000 ₪).

  לאחר מכן מחשבים כמה שנים נותרו לנפגע עד הגיעו לגיל פנסיה.
  לדוגמא אם נותרו לנפגע עוד 30 שנות עבודה ואובדן כושר השתכרותו לחודש הינו 1,000 ₪ מתקבל סכום כולל של 360,000 ₪ בגין הפסדי שכר לעתיד.

  את הסכום שהתקבל יש “להוון”, כלומר מחשבים את הערך הנוכחי של הסכום שאמור להתקבל בעתיד ( בדוגמא זו, הפיצוי המתפרס לאורך 30  שנה) לאחר היוון סכום הפיצוי לראש נזק זה הינו 237,189 ₪.

  חישוב זה, הינו דוגמא בלבד לשיטת החישוב לנפגעי תאונות דרכים הקבועה בחוק, בתוך כל אלו ישנם שיקולים נוספים הצריכים להתברר בהתאם לנסיבות המקרה.
  לדוגמא, שיקול נוסף המשפיע על גובה הפיצוי הינו הפגיעה התפקודית בכושר השתכרות של אותו נפגע, כך למשל, פגיעת ברך של שחקן כדורגל עשויה להביא לסיום הקריירה המקצועית של אותו שחקן ולגרום לו להפסדי השתכרות גבוהים בהשוואה לנפגע העובד בעבודה משרדית שפגיעתו במקרה זה עשויה להשפיע באופן מועט על יכולתו המקצועית וכושר השתכרותו.

  כאב וסבל: ראש נזק זה מחושב בהתאם לחוק באופן מתמטי כאשר תקרת הפיצוי הינה 170,000 ₪  בגין  100% נכות (נכון לשנת 2013) גובה הפיצוי מתעדכן והתאם למדד המחירים לצרכן.  לחישוב זה יש להוסיף מספר ימי אשפוז, גילו של הנפגע, ומספר הניתוחים אותם עבר הנפגע.
  כך שבגין נכות של 10% יהיה זכאי הנפגע לפיצוי בגובה 17,000 ₪ שהם 10% נכות מתוך 100% נכות שווי תקרת הפיצוי  המקסימלי בסך 170,000 ₪.

  הוצאות רפואיות לעתיד: הוצאות רפואיות שידרשו בעתיד, כגון טיפולים או ניתוחים עתידים.
  הוצאות נסיעה: עבור הטיפולים רפואיים עתידים.
  עזרת הזולת לעתיד: בראש נזק זה יחושבו ההוצאות הכרוכות בהחזקת מטפל אם על בסיס שעתי או במשרה מלאה או מספר מטפלים בהתאם לפגיעתו של הנפגע.

  במקרים קשים בהם בני משפחת הנפגע נדרשים להחזיק מספר מטפלים שיכסו טיפול והשגחה של 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, הוצאות אלו עשויות להגיע לסכומים לא מבוטלים.
  יש לפנות לעורך דין תאונת דרכים בעל ניסיון בפגיעות קשות ומורכבות על מנת שיגן וידרוש את הפיצוי המרבי עבור צרכיו הרפואיים של הנפגע לעתיד ולהעריכם בשווי כסף.
  כאשר מנגד חברות הביטוח תיטענה כי על הנפגע להסתפק בשירותים הרפואיים הניתנים לו במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי.
  לדוגמא, עלויות הטיפול והשגחה רפואית צמודה של נפגע בביתו, הינן גבוהות בעשרות מונים בהשוואה לטיפול הניתן במסגרת רפואית מוסדית.  כאשר הטיפול ניתן בביתו של הנפגע חברות הביטוח נדרשות לשאת בעלויות יקרות כגון התאמת סביבת המגורים לצרכיו של הנפגע, ציוד רפואי ותחזוקתו, העסקת מטפלים פרטיים.
  עורך דין תאונות דרכים בעל ניסיון בפגיעות קשות ומורכבות יסמוך טענותיו במחקרים מהספרות הרפואית כי הטיפול הנכון והמטיב לנפגע הינו בחיק משפחתו בסביבה תומכת שתטיב את מצבו הרפואי והנפשי.
  ככל שפגיעתו של הנפגע קשה יותר כך גם גדל הצורך בבחירת עורך דין הבקיא בתחום תאונות הדרכים ובפגיעות מורכבות בפרט, שכן היכולת לאמוד את פגיעתו של הנפגע לשווי כסף הינה חשובה ביותר, שכן כספי הפיצוי נועדו לשרת ולשקף את מלוא צרכיו וההוצאות העתידיות של הנפגע לכל אורך חייו. הערכה פיצוי נמוכה או חוסר יכולת לצפות פני עתיד של מכלול ההוצאות עלולות להביא לכך שהפיצוי לא יכסה את צרכיו המיוחדים של הנפגע.

  מיד תוכלו לברר את סיכויי התביעה וגובה הפיצוי המשוער המגיע לכם מחברות הביטוח ללא תשלום בטופס ההתקשרות של משרדנו.